Tani është momenti Juaj për të vendosur

Ne ju mundësojmë një analizim të informacionit dhe proceseve të punës, shqyrtojmë nevojat dhe objektivat. Me profesionalizëm ju ofrojmë konsulencën e duhur dhe projektojmë zgjidhjet kompjuterike për zhvillimin e biznesit. Zhvillojmë aplikimet, implementojmë sistemet, ofrojmë programet kompjuterike si shërbime, i japim jetë biznesit.

Kontakto tani

Shërbimet

Aplikime Web

Zgjidhjet tona janë kryesisht të orientuara nga programet web, këto zhvillime kryesisht ofrohen si shërbime për biznesin (SaaS).

Aplikime Mobile

Me qëllim që të realizohen nevojat e biznesit (lexime online, protokolle, detyra, etj) ofrojmë aplikime mobile për të gjithë platformat.

Konsulencë

Për arritjen e të gjithë objektivave dhe informatizimit të të gjithë proceseve, ofrojmë konsulencë profesionale në të gjithë fushat.

Asistencë

Ofrojmë asistencë 24 orë në ditë - për 7 ditë të javës, duke qenë gjithnjë pranë zhvillimit dhe mbarvajtjes së biznesit tuaj.

Çfarë ofrojmë Online (SaaS)?

Sistem Faturimi (J Billing System)

Ky sistem përfshin administrimin e abonentëve për shoqëritë e shërbimeve si ujësjellës kanalizime, energjitike dhe gaz. Administron të gjithë proceset e punës në lidhje me faturimin (manual dhe online), arkëtimin, raportimin, ankesë/kërkesat si lidhjet apo shfaqjen online të informacionit.

Sistemi bazohet mbi një analizë të plotë të shoqërive Ujësjellës Kanalizime si dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, dhe vjen si version i avancuar i Sistemit Al-Billing.

Program Këmbimi Valutor

Ky program ofron administrimin e plotë të agjensive të këmbimeve valutore si dhe raportimeve të nevojshme që ato realizojnë pranë autoriteteve si Banka e Shqipërisë apo Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave.

Faturë dinamike, mbyllje dhe hapje dite, disa sporteleve, administrim të shkëmbimeve valutore ndërmjet agjensive apo bankave tregtare, shfaqje e kursit të këmbimit në tabelë, raporte dhe analiza, etj.

Sisteme raportimi / protokolli

Shoqëria ofron zgjidhjet e duhura për ngritjen e sistemeve online me qëllim krijimin e qendrave apo bazave të informacionit për grumbullimin, përpunimin apo shpërndarjen e sistemeve të informacionit.

Sisteme të tilla ndihmojnë në administrimin dhe përmirësimin e cilësisë së punës apo shërbimit, si për subjektet private ashtu edhe për institucionet apo shoqëritë nën zotërim apo administrim shtetëror.

Produktet

Duke vlerësuar seriozitetin e nevojshën në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, të gjithë sistemet tona janë të regjistruara pranë Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit (ZSHDA), dhe të gjithë të drejtat mbi programet janë të rezervuara.

Lista e produkteve

Advanced Billing System (J Billing System)
(upgrade i Al-Billing)

J Billing System përfshin administrimin e abonentëve për shoqëritë e shërbimeve si ujësjellës kanalizime, energjitike dhe gaz. Administron të gjithë proceset e punës në lidhje me faturimin (manual dhe online), arkëtimin, raportimin, ankesë/kërkesat si lidhjet apo shfaqjen online të informacionit.

Sistemi bazohet mbi një analizë të plotë të shoqërive Ujësjellës Kanalizime si dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, dhe vjen si version i avancuar i Sistemit Al-Billing.

Al-Billing është rregjistruar pranë Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit, Nr. 57, Dhjetor 2011

Program Këmbimi Valutor

Ky program ofron administrimin e plotë të agjensive të këmbimeve valutore si dhe raportimeve të nevojshme që ato realizojnë pranë autoriteteve si Banka e Shqipërisë apo Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave.

Faturë dinamike, mbyllje dhe hapje dite, disa sporteleve, administrim të shkëmbimeve valutore ndërmjet agjensive apo bankave tregtare, shfaqje e kursit të këmbimit në tabelë, raporte dhe analiza, etj.

Program për Kompani Bastesh

Ky program ofron administrimin e plotë të një kompanie bastesh sportive, duke i mundësuar administrimin e pikave, basteve live, kontrollit të situatës financiare si dhe mbrojtjen në raste ekstreme, ngarkkim automatik të informacionit, raport financiar, etj.

Rregjistruar pranë Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit, Nr. 9, Shtator 2007

Program për Agjensi Turistike

Ky program ofron administrimin e plotë të informacionit për agjencitë turistike si dhe tour operator. Programi administron ofertat, paketat turistike, rezervimet, hotelet, stop sales, biletat e avionit, etj.

Rregjistruar pranë Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit, Nr. 8, Shtator 2007

Program për Klinikat e Syve

Ky program ofron administrimin e plotë të klinikave të syrit dhe optikave.

Program për Kompani Marketingu dhe Shpërndarje

Ky program ofron administrimin e plotë të porositjes dhe krijimit të faturave online nëpërmjet përdorimit të pajisjeve mobile, administrim të artikujve, klientëve dhe magazinave si dhe raportimin financiar të tyre.

Program për Kompani Transporti

Ky program ofron administrimin e plotë të porosive dhe krijimit të faturave online nëpërmjet përdorimit të pajisjeve mobile, administrim të automjeteve, klientëve si efikasitetit të tyre.

SMS Banking

Ofrojmë, zhvillojmë apo integrojmë module të avancuara për përdorim në funksion të Bankave të Nivelit të Dytë (tregtare), për shërbimin e SMS Banking.

Sisteme raportimi / protokolli

Shoqëria ofron zgjidhjet e duhura për ngritjen e sistemeve online me qëllim krijimin e qendrave apo bazave të informacionit për grumbullimin, përpunimin apo shpërndarjen e sistemeve të informacionit.

Sisteme të tilla ndihmojnë në administrimin dhe përmirësimin e cilësisë së punës apo shërbimit, si për subjektet private ashtu edhe për institucionet apo shoqëritë nën zotërim apo administrim shtetëror.

ERP

Rreth nesh

Kush jemi ne?

Jehona Software është një kompani e cila ofron Konsulencë, Analizim Informacioni dhe Procesesh, Dizenjim dhe Zgjidhje, Aplikime Kompjuterike, Shërbime dhe Mbështetje, Administrim të Dhënash, Sisteme Sigurie, Trajnime, Auditime në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, për Kompanitë e Mesme dhe të Vogla.

Fokusi dhe strategjia jonë

Fokusi dhe strategjia jonë kryesore si Jehona Software është ofrimi i aplikimeve kompjuterike si shërbim (SaaS) si për sektorin privat ashtu edhe atë shtetëror. Jehona Software u ofron klientëve të saj paketa të plota shërbimi që përfshijnë të gjithë komponentët si hardware, rrjeta ashtu edhe programeve apo sistemeve kompjuterike.

Bordi Drejtues

  • Helga MUSTAFARAJ

    Administrator
    Helga MUSTAFARAJ është Administratore e Shoqërisë "Jehona Software" Sh.p.k.

Tani është momenti Juaj për të vendosur

Ne ju mundësojmë një analizim të informacionit dhe proceseve të punës, shqyrtojmë nevojat dhe objektivat. Me profesionalizëm ju ofrojmë konsulencën e duhur dhe projektojmë zgjidhjet kompjuterike për zhvillimin e biznesit. Zhvillojmë aplikimet, implementojmë sistemet, ofrojmë programet kompjuterike si shërbime, i japim jetë biznesit.

Kontakto tani

Kontakt

Adresa:

Jehona Software Sh.p.k
Rruga "Prokop Mima", Pallati CMAA, Apartamenti 1/1/A, Tiranë
+355 (0)68 53 98318

Kontakt administrativ

info@jehona.al

Shërbimi i klientit

support@jehona.al